"Onaj tko zna zašto, lako će u životu pronaći kako."
Friedrich Nietzsche

Poslovno usavršavanje mladih "START ME UP" 2011.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Rijeka u suradnji sa Istarskom županijom i Sveučilištem u Puli OET "dr. Mijo Mirković" i START-UP Udrugom za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih ljudi pokreće projekt Poslovno usavršavanje mladih "START ME UP".

Projekt Poslovno usavršavanje mladih "START ME UP" ima za svrhu povećati konkurentnosti mladih na tržištu rada usavršavanjem obrazovanih, ambicioznih mladih ljudi  koji će svojim radom doprinjeti razvoju regije. Predviđenim aktivnostima polaznici će usavršiti svoja znanja, upoznati se sa poslovanjem uspješnih tvrtki regije i potpornim institucijama poslovanja. Putem projekta polaznici će se povezati kroz networking sa kolegama iz različitih struka, te ostvariti kontakte sa potencijalnim poslodavcima. Realizacija projekta omogućiti će polaznicima brži i bolje pripremljen ulazak na tržište rada.

NOSITELJ PROJEKTA

Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Rijeka HUP

PARTNERI U PROJEKTU

Istarska županija
Sveučilište u Puli OET "dr. Mijo Mirković"
START-UP Udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi

Projekt je za direktne korisnike u potpunosti besplatan.

RELEVANTNOST PROJEKTA

Posebnost gospodarske situacije u kojoj se nalazi Hrvatska, vezano uz broj nezaposlenih i gospodarski rast traži od nas da osobnim zalaganjem pridonosimo neposrednom razvoju. Problem je što se učenike i studente kroz proces obrazovanja dovoljno ne informira o poslovanju u poduzetničkog sektora, a ta znanja su nužna da bi jednog dana bili konkurentni na tržištu rada. Postoji potreba za povezivanjem studenata i obrazovnih institucija s gospodarstvom i potrebama poslovnog sektora.

Obrazovanje je važan čimbenik razvoja pojedinca i društva, te će mlade obrazovane osobe uz dodatnu edukaciju koju pruža ovaj projekt postati konkurentni na tržištu rada. Cilj je da se projekt provodi iz godine u godinu i da rezultira kvalitetnom radnom snagom, gdje su mladi ključni pokretači gospodarstva. Ovim projektom želimo da mladi postanu aktivna radna snaga i doprinesu razvoju kako naše sredine tako i cjelokupne zajednice. Cilj nam je da imamo obrazovane mlade i ambiciozne ljude aktivne u svim sferama ekomonije koji će svojim radom doprinjeti dobrobiti Istarske županije i šire.

Konstantnim usavršavanjem i obrazovanjem mladih obogaćujemo naš ljudski kapital što će nam se višestruko vratiti povećanjem broja mladih zaposlenih osoba. Mladi su, kao nositelji novih znanja i vještina prilagodbe novim tehnologijama, društvena skupina koja jamči višestruki povrat uloženoga. Stoga samo njihova kvalitetna priprema i edukacija osigurava učinkovitost predviđenih mjera razvoja gospodarstva. Investicija u mlade je investicija u razvoj gospodarstva.

Lokalni program djelovanja za mlade Istarske županije naglašava potrebu za programom koji će biti okrenut primarno mladima i budućim poduzetnicima. Aplikacija je prvenstveno okrenuta mladima koji su pokazali interes za stjecanje dodatnih znanja i usavršavanje na polju ekonomije.

U sklopu edukacije organizirati ćemo predavanja i radionicu na temu poslovne ekonomije, te na taj način pripremiti polaznike za tržište rada, proširiti njihova znanja, te naviknuti ih da razmišljaju samostalno i kritički, kako bi u budućnosti bili spremniji prihvatiti aktivniju i zahtjevniju ulogu. Želimo da mladi budu aktivni sudionici u kreiranja poslovne politike poduzeća te da svojim prijedlozima doprinesu razvoju poslovnog sektora. Nužno je da usvoje kuluru cjeloživotnog obrazovanja koja je toliko istaknuta u svim razvijenim zemljama svijeta.

Nakon usavršavanja odabranih mladih studenata stvoriti ćemo kompetentne mlade ljude, a njihovim umrežavanjem sa poslovnim sektorom i potpornim institucijama želimo utjecati na podizanje konkurentnosti jednih i drugih.

OPĆI CILJ

Promicati poduzetničku kulturu među mladima.

Jačanje povezanosti poslovnog i obrazovnog sektora

Identifikacija kvalitetnih mladih ljudi i poticanje na njihovo daljnje usavršavanje i osposobljavanje

Jačanje konkurentnosti mladih, lakša i brža zapošljivost studenata.

Razvoj pojedinaca sposobnih za odgovorno djelovanje kroz mogućnost ispunjenja vlastitih potencijala

SPECIFIČNI CILJEVI

Upoznati mlade sa poduzetničkim svijetom.

Poticati kreativnost i suradnju među mladim osobama.

Poticanje mladih na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje.

Usavršavanje njihovih komunikacijskih i prezentacijskih vještina

Podizanje motivacije i jačanje pobjedničkog mentaliteta

Osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti i vođenje projekata u poduzeću

KORISNICI PROJEKTA

Direktni korisnici (ciljna skupina)

Studenti/-ice završne godina preddiplomskog i diplomskog redovnog studija sa prosjekom ocjena od najmanje 3,5, te sa prebivalištem na području Istarske županije.

Mladi sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva ili koji imaju manje od godinu dana radnog iskustva u struci, sa prebivalištem na području Istarske županije.

Indirektni korisnici

Cjelokupna lokalna zajednica, Istarska županija, koja na ovaj način dobiva kompetentne, educirane i informirane mlade ljude.

AKTIVNOSTI

 • LOGISTIČKA ORGANIZACIJA EDUKACIJE

Angažiranje predavača i voditelja radionica, te ugovaranje termina i honorara.

Priprema detaljnog plana, izvođenja seminara i radionica.

Dogovor s potpornim institucijama i renomiranim tvrtkama regije o održavanju edukacija i davanju podrške i korisnih savjeta sudionicima edukacije.

Priprema materijala i opreme za održavanje edukacije.

 • PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI

Slijede promidžbene aktivnosti usmjerene prema ciljnim skupinama.

Promidžba projekta, najava i oglašavanje projekta.

 • MOBILIZACIJA MLADIH

Objava natječaja, selekcija kandidata prema unaprijed zadanim kriterijima, obavijest svim prijavljenima o rezultatima selekcije.

Obavještavanje sudionika o detaljnom programu edukacije.

 • ODRŽAVANJE EDUKACIJE

Da bi se mladim ljudima olakšao ulazak na tržište rada potrebno ih je educirati i pripremiti. Edukacija i priprema vršiti će se putem predavanja i radionice na kojima će se polaznici upoznati sa konkretnim znanjima koja će im  koristiti pri zapošljavanju.

Skup predavanja i radionica pripremiti će polaznike za lakši ulazak na tržište rada, proširiti njihova znanja, naučiti ih razmišljati samostalno i kritički, te ih motivirati da budu spremniji prihvatiti aktivniju i zahtjevniju ulogu u poslovanju poduzetničkog sektora.

Edukacija polaznika sastoji se od ciklusa 10 predavanja na temu:

 • Radno pravo u praksi
 • Komunikacijske vještine  i prezentacijske tehnike
 • Timski rad- kako stvoriti pobjednički tim
 • 10 tajni leadershipa
 • Marketing stalni pokretač poslovanja
 • Poslovni plan – izrada poslovnog plana i implementacija
 • Poticajne mjere u funkciji razvoja poduzetništva
 • Želim li postati poduzetnik?

U sklopu predavanja održati će se radionice na kojoj će polaznici pokazati znanje usvojenog. Kvalitetno odrađivanje radionica biti će pokazatelj usvojenosti znanja i pripremljenosti polaznika na zahtjeve tržišta.

Prije održavanja svakog seminara polaznicima će se predstaviti jedna od renomiranih tvrtki sa područja Istarske županije. Za polaznike otvara mogućnost da se upoznaju sa poslovanjem uspješnih tvrtki i susretnu sa realnim situacijama poslovanja poduzetničke sredine.

Uspješne tvrtke regije koje će se predstaviti polaznicima:

 • Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno
 • Adris grupa
 • P.P.C. Buzet
 • Istra informatički inžinjering

Potporne institucije će u svojim prostorijama održati seminare kroz koje će polaznici upotpuniti svoje znanje i upoznati se sa njihovim djelovanjem.

Potporne institucije koje će se predstaviti polaznicima:

 • IDA
 • HGK Pula
 • Obrtnička komora
 • HUP i IŽ – nositelji projekta

SVEČANA DODJELA CERTIFIKATA

Svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili edukaciju. Nakon svečane dodjele certifikata organizirati će se ručak na kojem će polaznici imati priliku za neformalnim druženjem, upoznavanjem i ostvarivanjem trajnih kontakta s kolegama iz različitih struka, te moći podijeliti spoznaje o usvojenom znanju.

EVALUACIJA PROJEKTA

Evaluacija projekta provesti će se kroz uspješnost izvršavanja zadatka polaznika pri odrađivanjima radionica, čime će se utvrditi stupanj usvojenih znanja. Kvalitetna odrađivanja radionica ukazati će na visok stupanj usvojenih znanja. Polaznici će kroz evaluacijske listiće ocijeniti pojedina predavanja i radionice, čime će se utvrditi je li projekt ispunio njihova očekivanja.

ODRŽIVOST PROJEKTA

Edukacijom osposobljujemo kompetentne mlade ljude, upoznajemo ih sa osnovnim poslovnim znanjima, a sve to u svrhu stvaranja konkurentnih pojedinaca koji će svojim aktivnim djelovanjem doprinjeti razvoju zajednice. Projekt će doprinjeti većoj zapošljivosti polaznika, usvajanju osnovnih poslovnih znanja, upoznavanju poslovne prakse i poduzetničke infrastrukture regije. Nakon završene edukacije polaznici će biti konkurentniji na tržištu rada.

Važan segment edukacije je networking, odnosno upoznavanje i ostvarivanje trajnih kontakata s kolegama različitih struka. Polaznici koji iskažu interes za daljnjom suradnjom uključivati će se u KLUB "GENERACIJA Y" kojeg će voditi Udruga START-UP. Aktivnosti kluba koncentrirati će se networking i  daljnje usavršavanje, te usvajanje novih znanja koja članovima omogućiti bolje pozicioniranje i te lakši, brži i bolje premljen ulazak u "svijet rada".

Uz pozitivan feedback edukacija će se u ciklusima nastaviti održavati i narednih godina.

START-UP udruga je korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge