U sklopu Career Boostera poslodavci će prezentirati svoja poduzeća i mogućnosti zapošljavanja, a sudionici će imati priliku rješavati njihove poslovne slučajeve. Career Booster održat će se na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli od 13.-15. prosinca.

 

U sklopu Career Boostera poslodavci će predstaviti kompanije i mogućnosti zapošljavanja, a sudionici će imati priliku rješavati njihove poslovne slučajeve. Career Booster održat će se na Ekonomskom fakultetu u Rijeci od 6.-8. ožujka u organizaciji Start-Up udruge i Ekonomskog fakulteta.